یکی از رویکردهای شرکت مهندسی دانا، ارائه خدمات یکپارچه مولتی دیسیپلین از فاز امکان سنجی اقتصادی، طراحی مفهومی و پایه، طراحی تفصیلی تا فازهای ساخت، تآمین، نصب و راه اندازی به کارفرمایان محترم بوده است. در این راستا با توجه به پتانسیل های مهندسی، تامین و ساخت موجود در گروه، می توانیم شما را برای راه اندازی خطوط تولید انواع محصولات یاری کنیم.

امروزه با توجه به اقبال عمومی به استفاده از محصولات کشاورزی و مواد غذایی ارگانیک، بازار تولید و عرضه کود ها و ریز مغزی های پایه معدنی و آلی رونق دوچندان گرفته است. کیفیت پایین کودهای تولیدی در ایران که عمدتاً در نتیجه استفاده از تجهیزات و ماشین آلات ناکارآمد و خطوط تولید "مهندسی نشده" می باشد، شرکت مهندسی دانا را بر آن داشت تا برای اولین بار در ایران در راستای مهندسی و طراحی اصولی، ساخت و تولید انواع تجهیزات و خطوط تولید این محصولات قدم بردارد. در حال حاضر دانش فنی طراحی و ساخت تمامی تجهیزات مورد استفاده در شرکت مهندسی دانا وجود داشته و این مهم با راه اندازی موفق خطوط تولید کود پایه ارگانیک (آلی) برای شرکت های صاحبنام تولید کننده محصولات کشاورزی به واقعیت پیوسته است.

DANA Industrial & Infrastructure Plans.
All Rights Reserved, 2021