ایستگاه های بارگیری قطار و کامیون

محصولات تولیدی در مجتمع های فرآوری و تغلیظ مواد معدنی (کنسانتره)، گنداله سازی ها، احیا اکسید آهن (DRI یا HBI) و حتی صنایع غذایی، غلات و پتروشیمی، نهایتاً در محوطه های انباشت و برداشت (Stock Yards) ذخیره شده و یا مستقیماً جهت فروش و یا انتقال به مجموعه های پایین دست، بایستی در واگن و یا تریلر (Truck) بارگیری شوند. لذا وجود ایستگاه های بارگیری مکانیزه بارگیری قطار و کامیون در تمامی صنایع فوق نقش حیاتی داشته و طراحی و ساخت دقیق و قابل اعتماد آن نقش بسزایی در تضمین سود آوری مجموعه دارد. شرکت مهندسی دانا با شناخت کامل پروسس و الزامات این ایستگاه ها و تجهیزات بالا دست آنها، دانش فنی طراحی بیسیک و تفصیلی مولتی دیسیپلین این واحد ها را برای انواع مواد مانند کنسانتره آهن و مس، گنداله، DRI  و HBI، غلات و مواد شیمیایی دارا می باشد.

 

WAGON LOADING STATION 1WAGON LOADING STATION 1


 

DANA Industrial & Infrastructure Plans.
All Rights Reserved, 2021