تیم یوتیلیتی (Utilities) شرکت مهندسی دانا با استفاده از تجربیات متعدد خود در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین صنایع متالورژی (احیاء آهن و فولاد سازی) و فرآوری مواد معدنی ، قابلیت ارائه همه گونه خدمات و تهیه انواع مدارک مهندسی (مفهومی، پایه و تفصیلی) و خرید را برای تمامی واحد های جانبی و انواع پکیج های مورد استفاده صنایع و کارخانه جات دارا می باشد.

DANA Industrial & Infrastructure Plans.
All Rights Reserved, 2021