مخازن تحت فشار

شرکت مهندسی دانا با بهره گیری از مجرب ترین کارشناسان طراحی تجهیزات ثابت (Fix Equipment) در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (OGP)، قابلیت ارائه خدمات محاسبه، طراحی و تهیه دیتا شیت و همچنین مشاوره و کنترل دفترچه محاسبات را برای انواع مخازن تحت فشار مانند برج ها (Towers)، ظروف ذخیره (Receivers)، فیلتر ها و جدا کننده ها، ظروف قطره گیر، مخازن کرایوژنیک و راکتور ها بر اساس کد های طراحی و استاندارد های ساخت گوناگون را دارا می باشد.

بخش آموزش شرکت مهندسی دانا با کمک کارشناسان مجرب خود، آماده ارائه خدمات آموزشی در زمینه طراحی مخازن تحت فشار و نرم افزار های مربوطه نیز می باشد. برای آگاهی از محتوای دوره ها لطفاً به بخش آموزش وب سایت مراجعه فرمایید یا بر روی این لینک کلیک نمایید.

از کد های پرکاربرد و متداول در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره نمود که امکان ارائه محاسبات بر اساس آنها امکانپذیر خواهد بود:

• ASME Section VIII, Division 1 (Rules for Construction of Pressure Vessels)

• ASME Section VIII, Division 2 (Alternative Rules for Construction of Pressure Vessels)

• PED (Pressure Equipment Directive)

• PD 5500 (British Standard)

• EN 13445 (Unfired Pressure Vessles)

• EN 13458 Part 1 and 2 (Cryogenic Vessels)

نرم افزار های تخصصی مورد استفاده در این گروه عبارتند از:

• PV-Elite®

• Compress®

• Nozzle-Pro®

• Code Calc®

• ANSYS®

• ABAQUS®

DANA Industrial & Infrastructure Plans.
All Rights Reserved, 2021