شرکت مهندسی دانا

شرکت طرح های صنعتی و زیرساخت دانا، با تکیه بر دانش فنی-مهندسی کارشناسان مجرب خود در رشته های مختلف، که تجربیات ارزشمندی نیز در پروژه های طرح و ساخت ) EPC-Turn Key ( کشور در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، متالورژی و زنجیره تولید فولاد، معدن و فرآوری مواد معدنی ، آب و فاضاب دارا می باشند، تاسیس شده است. شرکت دانا قابلیت ارائه خدمات جامع مهندسی پایه، مفهمومی و تفصیلی در تمامی دیسیپلین های پروسس، مکانیک و طراحی ماشین، پایپینگ و مدلسازی سه بعدی، یوتیلیتی، سیویل، سازه، معماری، برق و ابزار دقیق به صنایع مختلف را دارا بوده و به موازات، در جهت ارائه راهکارهای یکپارچه به کارفرمایان، خدمات مهندسی خرید و تامین تجهیزات در تمامی حوزه ها از شناخته شده ترین سازندگان داخلی و خارجی نیز در گروه دانا ارائه می شود.

DANA Industrial & Infrastructure Plans.
All Rights Reserved, 2021